Säkerhet

Brandsäkerhet

För att skydda våra fastigheter mot bränder har styrelsen vidtagit åtgärder, så som att vi har delat ut brandvarnare till alla medlemmar. Naturligtvis kan den enskilda medlemmen komplettera med extra brandvarnare på strategiska ställen, så som vardagsrum och hall eller sovrum. Placera brandvarnare i taket, mitt i rummet för att få snabbaste och säkraste varning om rökutveckling. Det är en billig men kanske livsavgörande garanti att du blir varnad om en brand skulle bryta ut i ditt hus. Det är också bra att ha en brandsläckare i lägenheten, lämpligen en pulversläckare på 2 kg.

Vi har också satt upp skyltar (på infotavlan i entrén och i tvättstugorna) som talar om hur man skall agera vid brand.

Utrymningsvägar

Brand 3

Våra trapphus är utrymningsvägar om det skulle hända något, som en eldsvåda. Det kan också hända att t.ex. ambulanspersonal behöver transportera någon akut. Därför får absolut ingenting alls ställas i trapphusen utanför lägenheterna, varken blomkrukor, dörrmattor, barnvagnar eller byggsopor etc!

Alla lägenheter har balkonger. Dessa är också utrymningsvägar i fall det brinner. Brandkåren/räddningstjänsten kan nå de boende med stege och evakuera dem via balkongen. Det är därför viktigt att inte ställa onödigt bråte på balkongerna och blockera möjligheten att nå de instängda om det händer något.

Brandfarliga material, så som bensin, oljor, bildäck och lösningsmedel, får under inga omständigheter förvaras i lägenhetsförråd, källare eller på balkong.

Inbrott

Föreningen har varit skonad från omfattande inbrott sedan styrelsen införde taggsystemet till portarna. Det gäller både i lägenheter och källare. Men trots allt, det händer fortfarande. Så släpp inte in okända personer och "försäljare" genom portarna. Alla som skall ha access till fastigheterna, till exempel utdelare av post och tidningar, har fått taggar.

Fråga alltid den okända personen vad denne har för ärende på föreningens område.

Samverka med dina grannar för att förhindra inbrott! Man kan till exempel berätta för sin granne om man är bortrest en tid, och hjälpas åt att hålla koll om något misstänkt hörs eller syns. Du larmar genom att ringa 112 om du iakttar ett pågående inbrott. Är det inte akut kan du ringa polisen på 114 14 och rapportera dina iakttagelser.

Den som vill installera en säkerhetsdörr på sin lägenhet måste iaktta samstämmighet med föreningens lägenhetsdörrar i både i färg och i utseende.

Hemförsäkring med bostadsrättstillägg

Kontakta ditt försäkringsbolag och skaffa ett tillägg till hemförsäkringen för bostadsrätt. Har man inte bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring så får man inte ersättning vid till exempel brand eller vattenskada. Det kan bli mycket kostsamt för dig! Se vidare under rubriken Hemförsäkring.