Fritidskommittén

Fritidskommiten välj på årsstämman och har följande sammansättning efter stämman i november 2023

Ros-Marie Malmkvist Narviksgatan 9 

Elizabeth Nordström Stavangergatan 26 

Sadia Khan Narviksgatan 11