Kontakt

Foto 1212

Förvaltare för Brf Vikingen är Spetsudden AB

Besöksadress: Gunnebogatan 32 i Spånga (Lunda Industriområde)
Öppet måndag till fredag 08.00 - 17.00

Postadress: Gunnebogatan 32, 163 53 Spånga

Tel: 08- 22 04 44
Kontaktperson Spetsudden, Matz Eklund
E-post  matz@spetsudden.se

Du till exempel begära hjälp med att reparera vissa saker i din lägenhet. De flesta får du dock själv betala för. Anmäl alltid misstankar om vattenskador! Du kan också anmäla fel och brister i våra gemensamma utrymmen och på våra gårdar och dessa betalar föreningen för.

Fastighetsjour

Tel. 08- 18 70 00
Vid akut skada inom lägenheten eller byggnaden i övrigt. Fastighetsjouren håller öppet vardagar 16.00 - 07.00 samt helger 

Teknisk förvaltning

Tel. 08 - 22 04 44
E-post info@spetsudden.se
 

Övergripande frågor

Matz Eklund, tel 08-22 04 44 E-post  matz@spetsudden.se

Fastighetsskötsel

Richard Noren, fax 08-761 09 55    
E-post richard@spetsudden.se  Tel 070-550 73 61
Besöksadress: Vikingen Narviksgatan 19
Expeditionstid: Onsdagar kl. 16.00–18.00 samt fredagar kl. 08.00–09.00

Avgifter och Hyror

Frågor rörande avgifter och månadsavgifter besvaras av Simpleko.

Tel. 018-66 01 60
E-post info@simpleko.se
 

Hissar

ITK Hiss, tel 08-564 350 10, dygnet runt

Parkeringsbolag (felparkeringar)

Smart Park AB, tel 0771-80 88 80

Polis

ring 114 14 för kontakt med polisen

Akut larm 112

För akuta larm till polis, brandkår eller ambulans ring 112

Störningjour

Tel: 08- 551 166 76
Vid störningar i våra fastigheter eller av grannar kan ni kontakta dem
Kostnaden debitera den som är störande.

Vi uppmanar våra medlemmar att de försöker tala med sina grannar om störningarna och därefter göra anmälan.

 

Styrelsens kontaktuppgifter