Överlåtelse

Överlåtelse av lägenhet sker helt digitalt via portal (Nymedlem) se mäklare och pantförskrivningar

För att styrelsen ska godkänna ny medlem/köpare krävs:

  • Att köparen bosätter sig i lägenheten. (Bosättningskrav finns i Stadgarna)
  • Att köparen har fast inkomst (arbetsgivarintyg), ordnad ekonomi samt inga betalningsanmärkningar.
  • Giltig id-handling av god kvalitè i färg  av båda köparna. (gärna foto av id handling)
  • Max två ägare accepteras.

Du måste även beställa en överlåtelsebesiktning av din lägenhet. Föreningen betalar denna besiktning

Bokas genom kundtjänst

info@spetsudden.se

alt.

Tel. 08- 22 04 44

Personupplysningar tas vid samtliga medlemsansökningar och vid låg inkomst fordras dessutom en borgenär med god inkomst. Det är viktigt att säljaren löser alla lån som belastar lägenheten. Köparen bör kontrollera att inga lån finns noterade innan tillträdet.

Samtliga nycklar och taggar ska lämnas till köparen.