Mäklare och pantförskrivningar

Karta/situationsplan över Brf Vikingens fastigheter och gårdar.

Regler för ombyggnad av lägenhet

 

Pantförskrivningar

Alla pantförskrivningshandlingar skall i original skickas till:

HSB Vikingen

Fastnr 573, Box 1005

831 88 Östersund

Märk kuvertet med Pantförskrivningshandlingar

 

Vid köp av lägenhet i HSB Brf Vikingen

Mäklarbild och överlåtelseprocess

Fastighetsmäklare som önskar en mäklarbild kan beställa hämta den själv via en portal, hela processen sker via portalen, nymedlem

För att styrelsen ska godkänna ny medlem/köpare krävs:

  • Att köparen bosätter sig i lägenheten. Bosättningskrav i Stadgarna.
  • Att köparen har fast inkomst (arbetsgivarintyg), ordnad ekonomi samt inga betalningsanmärkningar.
  • Giltig id-handling av båda köparna, av god kvalitè i färg (gärna foto av idkort)
  • Max två ägare accepteras.
  • Att köparens e-postadress och mobiltelefonnummer finns angiven i överlåtelseavtalet
  • Föreningen besvarar inga frågeformulär från mäklare, vi hänvisar till www.vikingen.org
  • Information om visning får inte tejpas upp så det kan skada logotypen på ytterdörren efter visning skall anslaget avlägsnas
  • Skyltar som monteras på stolpar skall nedtagas efter att bostaden är såld.

Du måste även beställa en överlåtelsesyn av din lägenhet. Föreningen betalar denna besiktning

Bokas genom kundtjänst

info@spetsudden.se

alt.

Tel. 08- 22 04 44

Personupplysningar tas vid samtliga medlemsansökningar och vid låg inkomst fordras dessutom en borgenär med god inkomst. Det är viktigt att säljaren löser alla lån som belastar lägenheten. Köparen bör kontrollera att inga lån finns noterade innan tillträdet.

Samtliga nycklar och taggar ska lämnas till köparen.

Säljaren skall visa köparen tillrätta inom föreningen, visa var tvättstugorna är, hur de bokas, visa sopnedkast, källarförråd, besöksparkering, Vikingen (lokalen) och föreningens hemsida.

 

Lägenhetsritningar

4 ROK 91 Kvm

3 ROK 80 Kvm

3 ROK 76 Kvm

2 ROK 65 Kvm

2 ROK 65,5 Kvm

2 ROK 63 Kvm

2 ROK 55 Kvm

2 ROK 52,5 Kvm

2 ROK 52 Kvm

1 ROK 49,5 Kvm

1 ROK 41 Kvm

1 ROK 40,5 Kvm

1 ROK 35 Kvm