Mäklare och pantförskrivningar

Karta/situationsplan över Brf Vikingens fastigheter och gårdar.

Regler för ombyggnad av lägenhet

Årsredovisning

 

Pantförskrivningar

Alla pantförskrivningshandlingar skall i original skickas till:

HSB Vikingen

knr 573, FE 231

831 88 Östersund

Märk kuvertet med Pantförskrivningshandlingar

Förvaltaren ansvarar sedan för att notering sker i lägenhetsförteckningen.

 

Mäklarbild

Fastighetsmäklare som önskar en mäklarbild kan beställa detta via Mäklarservice  ett undertecknat förmedlingsuppdrag behövs för att få ut en mäklarbild.

 

Vid köp av lägenhet i HSB Brf Vikingen

Mäklaren ska skicka handlingar till

Narviksgatan 19, 164 33 Kista.

Om beviljad medlemsansökan önskas i retur, bifoga frankerat svarskuvert.

Tel: 08 - 22 04 44

Kontaktperson Spetsudden, Matz Eklund ansvarig förvaltare
E-post matz@spetsudden.se

 

Överlåtelse av lägenhet

För att styrelsen ska godkänna ny medlem/köpare krävs:

  • Att köparen bosätter sig i lägenheten. Bosättningskrav i Stadgarna.
  • Att köparen har fast inkomst (arbetsgivarintyg), ordnad ekonomi samt inga betalningsanmärkningar.
  • Giltig id-handling av båda köparna, av god kvaltitè i färg
  • Max två ägare accepteras.

Du måste även beställa en överlåtelsesyn av din lägenhet. Föreningen betalar denna besiktning

Bokas genom kundtjänst

info@spetsudden.se

alt.

Tel. 08- 22 04 44

Personupplysningar tas vid samtliga medlemsansökningar och vid låg inkomst fordras dessutom en borgenär med god inkomst. Det är viktigt att säljaren löser alla lån som belastar lägenheten. Köparen bör kontrollera att inga lån finns noterade innan tillträdet.

Samtliga nycklar och taggar ska lämnas till köparen.

Säljaren skall visa köparen tillrätta inom föreningen, visa var tvättstugorna är, hur de bokas, visa sopnedkast, källarförråd, besöksparkering, Vikingen (lokalen) och föreningens hemsida.

 

Lägenhetsritningar

4 ROK 91 Kvm

3 ROK 80 Kvm

3 ROK 76 Kvm

2 ROK 65 Kvm

2 ROK 65,5 Kvm

2 ROK 63 Kvm

2 ROK 55 Kvm

2 ROK 52,5 Kvm

2 ROK 52 Kvm

1 ROK 49,5 Kvm

1 ROK 41 Kvm

1 ROK 40,5 Kvm

1 ROK 35 Kvm