Hemförsäkring

Takdropp

Om du har en bostadsrätt så räcker inte en vanlig hemförsäkring. Du måste ha en speciell hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Om något händer i din lägenhet som skadar andra delar av huset kan du nämligen bli skyldig att ersätta föreningens självrisk på fastighetsförsäkringen. Denna summa kan ofta uppgå till höga belopp, 270 000 kronor är inte ovanligt i självrisk. Om du anses vållande till en skada kan fler kostnader tillkomma.

En vanlig hemförsäkring täcker bara lösöre och inte lägenheten och dess fasta utrustning.

De flesta försäkringsbolag erbjuder så kallade bostadsrättstillägg till sina hemförsäkringar. Detta tillägg täcker upp fastighetsförsäkringens självrisk och gråzonen mellan ditt underhållsansvar för din lägenhet och föreningens ansvar för fastigheten. Detta är den viktiga skillnaden mellan en "vanlig" hemförsäkring och en hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Enligt bostadsrättslagen har man som innehavare av en bostadsrätt en skyldighet att med egna medel underhålla lägenheten.

Det är också så att om t.ex. grannen ovanför får en vattenläcka i sin bostad är du skyldig att betala för skadorna detta orsakar på din lägenhet, om grannen inte kan bevisas ha varit vårdslös. Denna risk är alltså också något som din hemförsäkring ska ta hand om.

Styrelsen rekommenderar varje medlem/bostadsrättsinnehavare att ha en hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Är du osäker – kontrollera i ditt försäkringsbrev eller ring ditt försäkringsbolag! Att inte ha ett tillräckligt försäkringsskydd kan bli oerhört kostsamt för dig om olyckan är framme.

En del försäkringsbolag erbjuder rabatt för medlemmar i HSB, så glöm inte ange att du är HSB-medlem när du tecknar din bostadsrättsförsäkring eller hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

Du kan läsa mer om ditt underhållsansvar i föreningens stadgar.