Din bostad

Vad innebär det att vara medlem i en bostadsrättsförening?

Att bo i en bostadsrätt innebär att du har stora möjligheter att påverka ditt boende. När du köper en bostadsrätt så överlåter den tidigare innehavaren sin andel i föreningen till dig. Innan överlåtelsen är klar så måste du bli antagen som medlem i föreningen. Detta beslut fattas av föreningens styrelse. Som innehavare av bostadsrätt får du en andel i föreningens förmögenhet samt rätten att utnyttja lägenheten. Du äger alltså juridiskt sett inte lägenheten.

Att bo och vara medlem i en bostadsrättsförening innebär att man tillsammans med andra medlemmar i föreningen äger husen som föreningen består av. Vi är inga hyresgäster hos HSB eller hos någon annan. Alla kostnader och utgifter som föreningen har för hus och gårdar fördelas ut på varje enskild bostadsrätt genom en avgift som fastställs av styrelsen. Det finns med andra ord aldrig någon annan som betalar, utan alla kostnader betalas gemensamt av oss medlemmar. Varje månad betalar du din avgift till föreningen (motsvarande hyra i hyresrätt). Avgiften ska täcka föreningens kostnader för yttre underhåll, drift, räntor och amorteringar med mera.

Medlemskapet innebär att du gemensamt, med föreningens övriga medlemmar, delar ansvar för trappuppgångar, tvättstugor, gemensamma utrymmen och yttre gårdsmiljö, förutom att du ansvarar för underhåll av din egen lägenhet.

Ju lägre kostnader föreningen har, desto lägre blir månadsavgiften för de som bor i föreningen. Därför är det viktigt att vi är aktsamma om våra gemensamma tillgångar som t ex tvättmaskiner, hissar, portar, buskar, träd, gungor, sandlådor osv. Ju mindre dessa saker behöver repareras eller bytas ut, desto lägre kostnader för föreningen och desto lägre avgifter för våra bostadsrätter. Tänk på att spara på varmvatten och el. Slösaktig förbrukning orsakar högre kostnader för alla medlemmar, även för dig.

Naturligtvis ska vi också medverka till att varken vi eller våra vänner som besöker oss skräpar ned eller gör åverkan i våra hus eller ute på våra gårdar. Betrakta husen och gårdarna som dina egna för det är faktiskt precis vad de är.

Inflytande

Du har möjlighet att påverka föreningens skötsel och därmed trivsel och det ekonomiska resultatet. Du kan skriva en motion och rösta på den årliga föreningsstämman. Årsstämman är högsta beslutande organ för föreningen. Då samlas medlemmarna och väljer styrelse, diskuterar verksamheten, ställer frågor och får information om föreningens verksamhet. Styrelsen ansvarar för det löpande arbetet i föreningen. En förutsättning för att demokratin i föreningen skall fungera bra är att så många som möjligt deltar på årsstämman.

Det går också bra att skriva ett brev och lägga detta i föreningens brevlåda på Narviksgatan 19. Skrivelsen behandlas på nästkommande styrelsemöte. Styrelsen brukar ha möte varje månad utom under juli. Du kan också skicka brev via e-post.