Föreningen

När du köper en bostadsrätt blir du medlem i en bostadsrättsförening. Dina månadsavgifter går till föreningens gemensamma ekonomi som ska täcka yttre underhåll av fastigheterna, driftskostnader som värme, vatten och el med mera.

Föreningsstämma

Föreningens årsstämma arrangeras i november och då redovisas styrelsens arbete för det gångna året, ny styrelse väljs samt motioner från medlemmarna behandlas. Varje medlem har en röst på stämman. Varje medlem har rätt att lämna motioner till årsstämman. Motioner som behandlas på stämman skall vara lämnade till styrelsen före den 1:a oktober.

Årsredovisning

Styrelsen sammanställer efter varje verksamhetsår (1 juli–30 juni) en årsredovisning som belyser verksamheten under det gångna året och ger en förvaltningsberättelse. Revisorerna granskar styrelsens arbete och avger en revisionsberättelse. Årsredovisningen får alla medlemmar i bostadsrättsföreningen i oktober i sin brevlåda.