Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning

Tillstånd

För att få hyra ut sin lägenhet måste lägenhetsinnehavaren ha giltiga skäl och lämna en fullständigt ifylld ansökan vilken skall godkännas av styrelsen. Med skäl avses varför bostadsrättsinnehavaren/na inte kan använda bostaden. Utan styrelsens godkännande kan medlemmen förlora nyttjanderätten till sin lägenhet. Uthyrning av bostadsrätt i andra hand, det vill säga att hyra ut sin lägenhet till någon som ska använda lägenheten självständigt. Styrelsens godkännande krävs även om man lånar ut lägenheten utan att ta ut någon hyra till en vän, släkting eller partner.

Information om uthyrning i andra hand och inneboende

Blankett för att ansöka om tillstånd att hyra ut din bostadsrätt i andra hand finns under fliken blanketter, eller kan beställas via förvaltaren.  För att styrelsen skall hinna sammanträda och godkänna en andrahandsuthyrning krävs det att fullständigt ifylld ansökan lämnas in minst 6 veckor innan uthyrning kan bli aktuell. Blanketten sänder du till HSB Vikingen, Narviksgatan 19, 164 33 Kista alternativt lägger du den i styrelsebrevlådan Narviksgatan 19. Beviljad ansökan innebär att föreningen kommer att debitera en avgift om 396 kr/månad. (10% av prisbasbeloppet per år). Din andrhandshyresgäst skall ha c/o adress. Inga personliga namnskyltar på dörrarna.

Skäl för uthyrning kan vara;

Tillfälligt arbete/studier på annan ort.

Militärtjänstgöring, 

provboende med partner

Andra skäl kan prövas av styrelsen i enlighet med hyresnämndens regler.

Det är bostadsrättsinnehavaren som ansvarar för att månadsavgiften betalas, och för att andrahandshyresgästen uppfyller föreningens trivsel- och ordningsregler.

En lägenhet får hyras ut max 12 månader i taget, därefter krävs en ny ansökan. Endast vid särskilda skäl godkänns andrahandsuthyrning längre än totalt 12 månader.

Olovlig andrahandsuthyrning

Auktion

Om du hyr ut eller lånar ut din lägenhet riskerar du att du blir av med den. Föreningen prioriterar åtgärder mot olovlig uthyrning. Om föreningen misstänker att någon hyr ut i andrahand skickar man en förfrågan, som skall besvaras inom två veckor. Besvaras inte förfrågan skickar Colligent en rättelseuppmaning. Om bostadsrättsinnehavaren inte låter sig rättas, sägs bostadsrättsinnehavren upp och lägenheten kommer att säljas på Kronofogdens auktion.

Att hyra ut uthyrningsrum.

Vissa lägenheter inom föreningen har ett uthyrningsrum som tillhör lägenheten. Uthyrningsrummet består av ett sovrum, en hall och en wc med duschplats.

Det finns inget pentry och ingen köksventilation. Det är inte tillåtet att dra invatten eller avlopp i hallen eller i sovrummet, det är heller inte tillåtet att bygga ett pentry eller minikök. Du får ha ett kyskåp, en micro eller vattenkokare. Du får värma mat men inte laga mat.
Ägaren till lägenheten är ansvarig för att "hyresgästen" följer de regler som finns i föreningen