Vikingen (Samlingslokalen)

Styrelsen  har beslutat att öppna Vikingen från den 1/10 2021. Vi börjar med att begränsa antalet som får vara i lokalen till 40 st.

Bokning, sker genom personligt besök i lokalen varje helgfri onsdag 19:00-19:30.

Kostnaden per tillfälle uppgår till 1.000 kr. Avgiften betalas in på bankgiro 5703-7533.

Utöver hyran erläggs en deposition om 1.000 kr, som erlägges kontant när nyckeln hämtas. Vid upphämtning av nyckel skall kvitto på inbetald avgift uppvisas. Nyckel återlämnas senast kl. 12.00 dagen efter till Ros-Marie Malmkvist Narviksgatan 9 2 tr, då lokalen också kontrolleras så allt är i gott skick. Därefter återbetalas depositionsavgiften.