Styrelsens årliga besiktning

Under april har styrelsen genomfört den årliga besiktning av byggnaderna. I år fokuserade man på brandsäkerhet och ordning och reda i allmänna utrymmen. Man tittade särskilt på:

  • Tillhörigheter på vilplan, tex barnvagnar, rullatorer, leksaker och dörrmattor
  • Tillhörigheter under trappen
  • Egenhändiga namnremsor på dörrarna
  • Anslag och utsmyckning på dörrarna

Under denna vecka kommer alla lägenheter som fått en anmärkning att få ett personligt brev med beskrivning av anmärkningen samt vad man ska göra för att åtgärda densamma.

Tack för att du hjälper oss med dessa små saker.