Inför kommande garagestädning, om burar

Du som hyr garagebur, vi kan tyvärr inte städa inne i burarna då vi inte har rätt att låsa upp hänglåsen. Om du hyr bur, kan du dagen innan städningen, sopa damm och smuts ut från buren.

Tack för att du hjälper till och hålla rent och fint i garaget.