Elbilar Electric cars

Det är inte tillåtet att köra in elbilar i garaget. Om ett elbils batteri börjar brinna kan det bli upp till 5000 grader. Armeringen i betongen klarar inte det och taket kollapsar.

Its not permitted to drive in or park an electric car in to  the garage. If an electric car's battery starts to burn, it can be up to 5000 degrees. The reinforcement in the concrete can not handle it and the roof collapses.