Bredband och TV TELE2

Bredband – Akalla Husby Nätort

Vi har ett fiberoptiskt fastighetsnät i våra fastigheter, som är anslutet till Akalla-Husby Nätort (AHN). Akalla-Husby Nätort består av sex samverkande bostadsrättsföreningar i Husby och Akalla, nämligen Brf Vikingen, Brf Trädgårdsstaden, Pargas, Lofoten, Akallahöjden samt Akalladalens samfällighet.

I lägenheten över ytterdörren finns ett bredbandsuttag, som kan användas för bland annat Internettjänster.

Konverter med vägguttag

Att göra ingrepp i befintlig monterad bredbandsanläggning är absolut förbjudet.

Vissa lägenheter saknar indragen fiber, detta kan bero på att en tidigare bostadsrättsinnehavare inte lämnat tillträde för entreprenören eller att man demonterat installationen. Saknar din lägenhet fiber, ta kontakt med Bahnhof,se nedan.

Bahnhof Bredband

Bredband

Felanmälan på Bredband samt IP telefoni görs
till Bahnhof.se telefon: 08-555 771 68 eller
Mail:  kundservice@bahnhof.se

Vid nyteckning av abonnemang kontakta
1. Medlem kontaktar Bahnhof på telefon 08-555 771 00 för avtal
2. Medlemmen måste kontrollera ovanför lägenhetsdörren om det 
    finns konverter med vägguttag (se bild)  

3.Om det inte finns vägguttag och konverter (enbart fiber 
   anslutning) så till kommer en engångsavgift på cirka 2500 kronor

Bahnhof hemsida:   www.bahnhof.se

https://ahn.se/bredband/

Kabel-TV

Centralantenn och kabel-TV är inkopplade sedan februari 1989. Vi ber er notera att: Endast godkända antennsladdar får anslutas mellan TV (eller radio) och antenndosan.

Om andra typer av sladdar används så kan bild och ljud störas hos övriga boende i trappuppgången. Godkända sladdar kan köpas hos närmaste TV- och radiohandlare.

Ingrepp i väggens antenndosa är förbjudet. Om ingrepp sker så kan även det ge störningar hos boende i samma trappuppgång. Kostnaden för den service och intrimning som kan bli följden av ett ingrepp i antenndosan, betalas av den som åsamkat föreningen kostnaden

Felanmälan KabelTV görs till kundservice 0770-33 22 11

Parabolantenn

Uppsättning får inte ske på Brf Vikingens fastigheter. Det finns särskilda ställningar att köpa för parabolantenn som man kan ställa på balkongens golv.

TELE2 TV utbud

Samtliga hushåll som ingår i AHN har kabel-TV via Tele2. Signalen distribueras via antenn-uttaget och består av Tele2 stora digitala utbud på fler än 150 kanaler.

För närvarande distribueras ett basutbud om 10 TV kanaler samt 8 favoritkanaler som man kan välja för deras utbud. För att få tillgång till 8 favoriter kanaler krävs digitalbox eller CA modul som man får när men tecknar ett avtal med Tele2. Kostnaden för hela basutbudet inkl. box eller CA modul betalas av din förening via ett centralt avtal.

Tele2 är vår samarbetspartner för distribution av Kabel Tv och förutom basutbudet har de även ett stort utbud av betalkanaler på flera språk men även film och sportkanaler som ex. CMORE. För ett större utbud tecknar du avtal med Tele2 själv till ett subventionerat pris. Vid  intresse kontaktar du Tele2 och uppge att du omfattas av AHNs grupp abonnemang. Kanalutbudet finns på deras hemsida www.comhem.se

Felanmälan på kabel-TV samt övriga tjänster från Tele2 görs direkt på telefon 90 222.