Bredband och TV Com Hem

Bredband – Akalla Husby Nätort

Vi har ett fiberoptiskt fastighetsnät i våra fastigheter, som är anslutet till Akalla-Husby Nätort (AHN). Akalla-Husby Nätort består av sex samverkande bostadsrättsföreningar i Husby och Akalla, nämligen Brf Vikingen, Brf Trädgårdsstaden, Pargas, Lofoten, Akallahöjden samt Akalladalens samfällighet.

I lägenheten över ytterdörren finns ett bredbandsuttag, som kan användas för bland annat Internettjänster.

Konverter med vägguttag

Att göra ingrepp i befintlig monterad bredbandsanläggning är absolut förbjudet.

Vissa lägenheter saknar indragen fiber, detta kan bero på att en tidigare bostadsrättsinnehavare inte lämnat tillträde för entreprenören eller att man demonterat installationen. Saknar din lägenhet fiber, ta kontakt med Bahnhof,se nedan.

Bahnhof Bredband

Felanmälan och information
Tel. 08-555 771 50
E-post  Kundservice@bahnhof.se

Vid nyteckning av abonnemang kontakta
1. Medlem kontaktar Bahnhof på telefon 08-555 771 00 för avtal
2. Medlemmen måste kontrollera ovanför lägenhetsdörren om det 
    finns konverter med vägguttag (se bild)  

3.Om det inte finns vägguttag och konverter (enbart fiber 
   anslutning) så till kommer en engångsavgift på cirka 2500 kronor

Bahnhof hemsida:   www.bahnhof.se

https://ahn.se/bredband/

Kabel-TV

Centralantenn och kabel-TV är inkopplade sedan februari 1989. Vi ber er notera att: Endast godkända antennsladdar får anslutas mellan TV (eller radio) och antenndosan.

Om andra typer av sladdar används så kan bild och ljud störas hos övriga boende i trappuppgången. Godkända sladdar kan köpas hos närmaste TV- och radiohandlare.

Ingrepp i väggens antenndosa är förbjudet. Om ingrepp sker så kan även det ge störningar hos boende i samma trappuppgång. Kostnaden för den service och intrimning som kan bli följden av ett ingrepp i antenndosan, betalas av den som åsamkat föreningen kostnaden.

Parabolantenn

Uppsättning får inte ske på Brf Vikingens fastigheter. Det finns särskilda ställningar att köpa för parabolantenn som man kan ställa på balkongens golv.

Com Hem TV utbud

Kontakt för boendeför beställning och frågor 0775- 17 17 20 
För felanmälan 90 222  eller gå in på www.comhem.se
Boende skall alltid uppge Gruppavtal när de ringer

Nya diditala TV kan använda den gamla boxen, om den finns kvar elleratt det går i samband med inflyttning från ComHem beställa ny Digitalbox eller TV-modul där man stoppar i ett kort.  För mer information kontakta ComHems kundtjänst.
www.comhem.se/kundservice/support/utrustning/digitalboxar-och-moduler
 

    

Brf Husbys utbud från Com Hem