Livsviktigt om trapphusen

Barnvagn

Våra trapphus är våra utrymningsvägar och brandceller i händelse av brand. Dessa skall vara tillgängliga för brandkår och ambulans. Därför är det förbjudet att förvara sådant i trapphusen som kan hindra framkomligheten, som till exempel barnvagnar eller rullatorer. Även källarkorridorer är utrymningsvägar och brandceller och således får inget förvaras utanför förråden.

Enligt Lagen till skydd mot olyckor (2 kap § 2) är det fastighetsägarens ansvar att säkerställa att trapphuset kan användas som utrymningsväg vid brand. Det är därför förbjudet att ställa barnvagnar eller rullatorer i trapphuset. Inga brandfarliga föremål för placeras i trapphuset.